Przejdź do treści

AFA-SESJE – cykl spotkań dla osób, które doświadczyły zaburzeń mowy

Fundacja ORCHidea zaprasza wszystkich na  czwartkowe wydarzenia z cyklu AFA-SESJE.

W trakcie spotkań ich beneficjenci poddawani są terapii przez logopedę i neurologopedę. Najbliższe wydarzenie ramach cyklu będzie miało miejsce w czwartek, 16 listopada 2023 r. w godzinach od 12:00 do 13:30. Odbędzie się ono w poznańskiej siedzibie Fundacji ORCHidea przy ulicy Hetmańskiej 15. Spotkania w ramach cyklu AFA-SESJE odbywają się w kameralnej atmosferze. Dedykowane są one osobom dorosłym zmagającym się z afazją oraz ludziom, którzy w wyniku zaburzeń neurologicznych utracili zdolność posługiwania się mową.

Zajęcia są darmowe.

Uwaga!

Liczba osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach jest ograniczona. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na spotkania odbywa się telefonicznie. Zgłosić można się dzwoniąc  pod numer telefonu:  601 493 705.

Zajęcia prowadzone są przez trzech specjalistów – Aleksandrę Orchowską, Jadwigę Ciesielczyk oraz Anetę Jęderko.

Pierwsza z wymienionych osób – Aleksandra Orchowska z wykształcenia jest neurologopedą i gerontologiem. Od lat zajmuje się kompleksowym wspieraniem dorosłych osób, które doświadczyły udarów i urazów mózgu. Aleksandra Orchowska ma również doświadczenie w pomaganiu osobom, które przeszły operacje guzów mózgu o charakterze neurologicznym – ma kilkuletnie doświadczenie, które nabyła pracując na szpitalnych oddziałach neurologicznych i udarowych. Orchowska zajmuje się również diagnozowaniem i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.

Druga z wymienionych specjalistek – Jadwiga Ciesielczyk to neurologopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerki kompetencji komunikacyjnych. Absolwentka filologii polskiej na poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. W swej codziennej pracy zajmuje się pomaganiem osobom z afazją i dyzartrią. Jadwiga Ciesielczyk posiada bogate doświadczenie wynikające z pracy z osobami po udarach i urazach mózgu, stwardnieniem rozsianym oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. Specjalistka pracowała również z seniorami, zajmując się profilaktyką zaburzeń funkcji kognitywnych.

Trzecia z prowadzących spotkania w ramach cyklu AFA-SESJE – Aneta Jęderko jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest z wykształcenia pedagogiem, logopedą i pracownikiem socjalnym.  Wykonywana przez nią praca jest jej pasją – w pełni realizuje się jako zawodowy opiekun i terapeuta. Aneta Jęderko doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii pomagając ludziom zmagającym się z demencją.

Dodaj komentarz