Przejdź do treści

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

rysunek asystent pcha wózek inwalidzki na którym siedzi kobieta

Przypominamy, że realizowana w roku 2023 inicjatywa zatytułowana „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest to zadanie publiczne, która finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego i budżetu Miasta Poznania.

Projekt realizowany jest przez Fundację Sowelo. Na jego realizację udało się pozyskać  dofinansowanie w wysokości 1 083 550,00 zł. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkańców Miasta Poznania:

 • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • do zamieszkałych na terenie Poznania dzieci w wieku do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przedsięwzięcie adresowane jest do osób, które chciałby prowadzić życie w sposób bardziej aktywny, ale  potrzebują do realizacji tego celu pomocy ze strony osób trzecich. Beneficjent projektu musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • rozliczać PIT na rzecz miasta Poznań,
 • być rodzicem/opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i potrzebującego wsparcia asystenta.

Bezpłatną pomoc asystenta osoby spełniające kwalifikujące się do otrzymania wsparcia, dzięki spełnieniu warunków, mogą zamówić dzwoniąc już teraz do biura Poznań Kontakt, które dostępne jest pod numerem telefonu: 61 646 33 44. Linia  czynna jest w dni robocze w godzinach  od 7.30 do 20.00. Wsparcie asystenta można zamówić również za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Asystenci zatrudnieni w projekcie pomogą osobom dorosłym z niepełnosprawnościami i dzieciom o ograniczonej sprawności między innymi  w:

 • przemieszczaniu się po Mieście Poznaniu i jego okolicach,
 • zrobieniu zakupów,
 • codziennej samoobsłudze,
 • uczestnictwie w rehabilitacji i treningach sportowych,
 • udziale w imprezach kulturalnych,
 • załatwieniu sprawy urzędowej lub napisaniu pisma urzędowego,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Uwaga!!!! Jak czytamy na stronie Fundacji Sowelo asystenci nie świadczą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Asystenci pracują przez siedem dni w tygodniu, w tym również w weekendy i święta.

Dodaj komentarz