Przejdź do treści

Brama Poznania Liderem Dostępności

Zdjęcie, Brama Poznania

Lider Dostępności” to konkurs rokrocznie odbywający się pod auspicjami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Polski. Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego i najlepszych rozwiązań, które zwiększają dostępność przestrzeni publicznej i budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Jury w tegorocznej edycji przedsięwzięcia wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach: „Przestrzeń publiczna”, „Duży obiekt użyteczności publicznej”, „Obiekt usług lokalnych”, „Obiekt biurowo-handlowy”, „Obiekt mieszkalny/hotelowy”, „Obiekt zabytkowy”, „Architekt/urbanista”. Przyznano także „Grand Prix” konkursu.

Nagrodę w kategorii „Duży obiekt użyteczności publicznej” otrzymała Brama Poznania. Wyróżnienie to przyznawane jest obiektom o znacznej powierzchni i rozbudowanej funkcji usługowej. Muszą się one cechować dużą jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W kategorii tej oceniane są takie budynki, jak szpitale, muzea, obiekty sportowe, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety. Brama Poznania otrzymała to wyróżnienie równorzędnie z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Brama Poznania jest to instytucja, której ekspozycja opowiada o początkach państwa polskiego i poznańskiej wyspie katedralnej. Miejsce to wyróżnia się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Wejścia do placówki nie mają progów. Drzwi prowadzące do wnętrza otwierają się automatycznie. Do sal muzealnych można dostać się windą. Dźwig ten ulokowano w holu głównym. W Bramie Poznania odbywają się  oprowadzania z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ekspozycji. Ponadto w placówce odbywają się pokazy filmów tłumaczonych na polski język migowy. Instytucja  dysponuje również tyflografikami i piktogramami. Specjalne oprowadzania prowadzone są przez przeszkolonych przewodników w sposób odpowiadający rodzajowi niepełnosprawności gości instytucji.

Przedrukowujemy listę laureatów konkursu „Lider Dostępności 2020″:

  • „Grand Prix” – Muzeum Narodowe w Krakowie, 
  • „Architekt/urbanista” –  Pracownia Xystudio,
  • „Przestrzeń publiczna” – Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim (wyróżnienie),
  • „Duży obiekt użyteczności publicznej” – Brama Poznania oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 
  • „Obiekt usług lokalnych” – Pływająca baza nurkowa na jeziorze Płocie oraz dom dla bezdomnych w Jankowicach, 
  • „Obiekt biurowo-handlowy” –  Malta House,
  • „Obiekt mieszkalny/hotelowy” – Osiedle Mickiewicza w Warszawie (wyróżnienie),
  • „Obiekt zabytkowy” – Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.