Przejdź do treści

Budynki bardziej dostępne

Po lewej na białym tle szary orzeł w koronie po prawej napis Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Startuje pilotażowy program, którego celem jest poprawa dostępności budynków dla seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego złożyli podpisy pod umową na mocy której BGK uruchomi program nisko oprocentowanych pożyczek. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla ludzi ze szczególnymi potrzebami.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i BGK finansować będą likwidowanie barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Udzielona pomoc będzie miała formę preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki otrzymają głównie instytucje sektora publicznego (na przykład urzędy, szkoły, przychodnie) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury i właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet programu w 2019 roku wynosić będzie 4 miliony złotych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj