Przejdź do treści

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Na białym tle szary orzeł w koronie poniżej napis Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Od 1 sierpnia 2019 r. startuje nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach rządowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Głównym celem projektu jest udzielnie pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mówi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W programie osoby te będą miały zapewniony dostęp do usług mieszkaniowych, w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Gminy i powiaty składać będą mogły wnioski o partycypację w projekcie do właściwych wojewodów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.