Przejdź do treści

Do 7 maja przyjmowane są wnioski o stypendia w ramach Programu Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Głównymi beneficjantami programu są dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy skierowany do  rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Celem programu realizowanego przez Stowarzyszenie SPES są:

  • trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej
  • wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

  • opiekuje się dzieckiem, które nie ukończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych
  • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
  • jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmowane do dnia 7 maja 2023 roku

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą witryny internetowej do dostępnej tutaj.

Więcej informacji na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Dodaj komentarz