Dostępność Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Zdjęcie, Komenda Miejska Policji w Poznaniu przy ulicy Arnolda Szylinga 2

W ramach realizowanego przez naszą Redakcję projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności postanowiłem zbadać dostępność architektoniczną siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Komenda mieści się w budynku przy ulicy Arnolda Szylinga 2. Wejście do głównej siedziby poznańskich policjantów jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do Komendy wchodzi się przez drzwi prowadzące bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Nie trzeba pokonywać żadnych schodów – wejście znajduje się na poziomie chodnika. Przed nim umiejscowiono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Są one oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjne, systemy FM oraz urządzenia oparte o inne technologie mające na celu wspomaganie słuchu. W budynku brakuje również tablic z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Interesanci nie mogą poruszać się samodzielnie po obiekcie. Z punktu recepcyjnego znajdującego w holu głównym odbierani są przez załatwiającego daną sprawę policjanta lub pracownika komendy, która pełni funkcję osoby wprowadzającej. Część osób korzystających z pomocy Komendy jest obsługiwana przez funkcjonariuszy w pokoju przyjęć, który znajduje się po prawej stronie punktu recepcyjnego.

W budynku znajdują się w dwie platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy wewnętrzne. Wszystkie korytarze i ciągi komunikacyjne są dostępne dla wózkowiczów. Część toalet przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu ma stronę internetową spełniającą standardy dostępności  oraz dostępną stronę w Biuletynie Informacji Publicznej. Witryny internetowe Komendy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podsumowując mają wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu stwierdzam, że mimo braku udogodnień dla osób niesłyszących i oznaczeń w alfabecie  Braille’a jest to miejsce dostępne i przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. W skali od 1 do 5 dostępność obiektu oceniłbym na 4, ze względu na wspomniane wyżej braki.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz