Przejdź do treści

Dziś ostatni dzień na zgłaszanie kandydatur do konkursu IDOL

W imieniu środowiska osób z niepełnosprawnościami Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza wszystkich do aktywnego udziału w corocznym konkursie IDOL, w którym nagradzane są osoby i instytucje za ich aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Konkurs IDOL to już ponad 20 lat tradycji.

Każdy jest uprawniony do zgłaszania kandydatur, które następnie zostają zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.

Kandydatury zgłaszać można w następujących kategoriach:

IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca Środowisku swoje nieprzeciętne zdolności i czas, przyczyniająca się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wielkim stopniu pozytywnie wpływa na sytuację Środowiska.

MEDIA – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany i samodzielny niepełnosprawni wzroku i/lub której materiały omawiają problemy Środowiska.

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH:

  • urząd lub pracownik urzędu, który rozumie specyfikę i potrzeby Środowiska i organizuje działanie tak, by urząd był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • placówka edukacyjna (szkoła, uczelnia) lub nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, dla którego nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia.
  • instytucja lub firma prowadząca działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd., świadcząca usługi dla ogółu społeczeństwa tak, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły z nich korzystać na takich warunkach jak inni obywatele.

Zwycięzców etapu wojewódzkiego Fundacja Szansa Dla Niewidomych nagrodzi podczas regionalnych konferencji REHA.

Laureaci pierwszego etapu biorą udział w konkursie krajowym. Ostateczne wyniki zostają ogłoszone podczas ogólnopolskiej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie.

Dziś to jest 28 kwietnia 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez stronę: https://idol.szansadlaniewidomych.org/

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://idol.szansadlaniewidomych.org/static/voting/regulamin.pdf

Dodaj komentarz