Autyzm. Rola nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i szkole

W czwartek, 9 grudnia 2021 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 odbędzie się szkolenie online zatytułowane „Autyzm. Rola nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i szkole”.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i terapeutów pracujących w roli nauczyciela wspomagającego. Z zajęć skorzystają zarówno osoby, które posiadają już doświadczenie pracy w tym zawodzie jak i do osób myślących o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego. Szkolenia powinno być przydatne również dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach z osobami wspomaganymi indywidualnie.

Przedrukowujemy program szkolenia:
1. Dobór placówki i poziomu edukacji.

 1. Wyznaczanie celów terapeutycznych:
  – Cele strategiczne, a cele doraźne.
  – Cele terapeutyczne i edukacyjne.
 2. Praca z zachowaniem trudnym w klasie.
  – Zapewnienie bezpieczeństwa.
  – Eliminacja zachowań utrudniających prowadzenie lekcji.
  – Eliminacja zachowań niepożądanych nie przeszkadzających w prowadzeniu lekcji.
 3. Kształtowanie zachowań pożądanych.
  – Kształtowanie zaangażowania w tok lekcji.
  – Wsparcie budowania właściwych relacji rówieśniczych.
 4. Techniki pracy:
  – Stopniowa redukcja kontroli.
  – Time out – krzesełko uspokajające.
  – Instrukcja zastępcza.
  – Modelowanie – bagatelizowana potężna broń.
 5. Systematyczna obserwacja – podstawa efektywnego wspomagania.
 6. Współpraca z nauczycielem prowadzącym.

Koszt:

do dziś, to jest do dnia 3 grudnia 2021 r. -139 zł dla członków klubu JiM

do dziś, to jest do dnia 3 grudnia 2021 r. – 199 zł dla pozostałych osób.

Po 3 grudnia 2021 r. ceny wzrosną.

Link do zapisów: https://bit.ly/Szkolenie_rola_nauczyciela_wspomagającego2

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz