Dostępne dokumenty PDF Adobe Acrobat PRO

Plakat promujący szkolenie Dostępne dokumenty PDF Adobe Acrobat PRO

27 kwietnia 2021 r. częstochowska Fundacja Widzialni zaprasza na szkolenie on-line zatytułowane „Dostępne dokumenty PDF Adobe Acrobat PRO”.

Szkolenie skierowane jest do ludzi zajmujących się przygotowywaniem i dystrybucją dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów papierowych, osób digitalizujących dokumenty archiwalne, autorów korespondencji elektronicznej, redaktorów stron internetowych, redaktorów stron  Biuletynu Informacji Publicznej. Z zajęć skorzystają zwłaszcza pracownicy administracji publicznej, jednostek realizujących zadania publiczne i pracownicy uczelni wyższych.

Celem spotkania jest:

  • przekazanie osobom uczestniczącym wiedzy odnoszącej się do tworzenia dostępnych publikacji w PDF. Dzięki niemu będą oni sporządzać dokumenty PDF w sposób dostępny dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe z powodu niepełnosprawności
  • omówienie specyfiki dokumentów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W jego trakcie zostaną przedstawione opisy narzędzi i technik umożliwiających tworzenie treści dla osób ze specjalnymi potrzebami, takimi jak dysfunkcje narządu wzroku lub słuchu.

Koszt szkolenia to 1168, 50 złotych

Informacje o szkoleniu można uzyskać pisząc maila na adres: tomek@widzialni.eu lub dzwoniąc pod numer: 795 103 017.

Program szkolenia i zapisy tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz