Przejdź do treści

Jubileuszowa konferencja STPJM!

Grafika, promowanie konferencji naukowej Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

28 września 2024 roku w Warszawie odbędzie się jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Wspomniane Stowarzyszenie właśnie kończy 15 lat. Choć jest dopiero w wieku nastoletnim, dzięki działalności tejże organizacji krajobraz tłumaczenia języka migowego w naszym kraju zmienił się na lepsze. Dużo udało się już osiągnąć, wiele jednak jest wciąż do zrobienia. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej!

W tym roku organizatorzy proponują, aby dyskusje w ramach obrad koncentrowały się, w myśl hasła konferencji, na kwestii drogi do przyszłości – wspólnej ścieżki: słyszących i Głuchych, tłumaczek/y, klientek/ów, badaczy, nauczycieli.

Główne języki konferencji to język polski oraz polski język migowy. Będzie zapewnione tłumaczenie na język angielski i International Sign.

Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. Event rozpocznie się o godz.10:00, a zakończy o 17:00.

Organizatorzy zapowiadają, że w ramach dyskusji konferencyjnych skupią się przede wszystkim na:

 • przykładach współpracy (case studies) między osobami słyszącymi i głuchymi w różnych konfiguracjach: tłumacz-tłumacz, tłumacz-konsultant, tłumacz-klient;
 • badaniach na temat współpracy między osobami głuchymi i słyszącymi oddających ogólny obraz tego, jak ta współpraca obecnie wygląda – czy się odbywa, czy nie; co jest ważne dla obu stron, żeby doszła do skutku; co by można zmienić na przyszłość;
 • głuchych tłumaczach – kim są, jakie mają możliwości kształcenia i pracy; gdzie i kiedy są potrzebni; jak z nimi współpracować, jak ich wspierać;
 • głuchych i słyszących odbiorcach tłumaczeń – co wiedzą na temat tłumaczenia i jak sprawić, żeby wiedzieli więcej; jak kształtować wiedzę na temat tłumaczenia w obu społecznościach, aby mogły jak najpełniej korzystać z usług tłumaczenia; czego mogą, a czego nie powinni oczekiwać od usługi tłumaczenia;
 • metodach współpracy głuchych i słyszących tłumaczy, które podnoszą jakość tłumaczenia – przygotowaniu, feedbacku, zaufaniu, wzajemnym wsparciu; jak je rozwijać, jak ich uczyć; jak słyszący i głusi tłumacze mogą nawzajem podnosić swoje kompetencje;
 • solidarności i koleżeństwie w środowisku tłumaczy – jak pielęgnować dobre relacje; jak zachęcać młodych ludzi do zawodu tłumacza, do zrzeszania się w STPJM; jak kształtować pozytywne relacje między początkującymi i doświadczonymi tłumacz(k)ami; jak budować poczucie wspólnoty zawodowej;
 • kształceniu tłumaczy języka migowego w bliskim kontakcie ze społecznością Głuchych – jak zwiększać świadomość społeczno-kulturową osób uczących się PJM; jak kształtować postawę sojuszniczą wśród początkujących tłumaczy;
 • właściwych relacjach między głuchymi odbiorcami tłumaczeń a tłumaczami – jak unikać zachowań opresyjnych, mini-agresji, stereotypów i uprzedzeń; jak tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie

Koszt rejestracji różni się w zależności od terminu zapisów:

 • Early Birds: „Wcześniejsze zapisy” do 16 lipca 2024
 • Regular: „Normalne bilety” od 17 lipca do 9 września 2024
 • Late: „Późne zapisy” od 10 września do 27 września 2024

Po konferencji odbędzie się uroczysta Gala STPJM, czyli Szaleństwa Taneczne Przyjaciół Języka Migowego. Można zakupić bilet na samą konferencję lub na konferencję wraz z galą STPJM. Miejsce Gali ogłoszone zostanie w późniejszym terminie.

Szczegółowa tabela cen we wszystkich opcjach dostępna tutaj.

Konferencja współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO.

Obowiązują zapisy.

Formularz rejestracji na konferencję dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz