Przejdź do treści

Już w październiku będzie można dowiedzieć się więcej o dostępności

Logo zakładu ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do udziału w konferencji na temat dostępności.

Wydarzenie o nazwie  „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” odbędzie się w Rzeszowie, 3 października br. w godz. 10:00 – 15:00 – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego – al. Cieplińskiego 4.

Zapisy są zbierane do 27 września. Liczba miejsc jest ograniczona.

ZUS od wielu lat stara się wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami. Konsekwentnie działa w kierunku poprawy poziomu usług i zwiększa standard obsługi klientów, również osób z niepełnosprawnościami. Temat dostępności jest dla ZUS priorytetem.

Podczas konferencji prelegenci będą mówili o celach i postępach wszelkich przedsięwzięć, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, postępowaniach skargowych na brak dostępności oraz praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych.

Zaznajomią zebranych także z instrumentami, które wspierają wdrażanie dostępności, między innymi pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W konferencji wziąć udział powinni reprezentanci instytucji, administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie ma wpłynąć na wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostępności, szczególnie w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Konferencja organizowana jest wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zapisy przyjmowane są do 27 września br. włącznie pod adresem email: ZUS_Rzeszow_wsparcie@zus.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 17 858 61 85 (liczba miejsc ograniczona).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje dot. konferencji dostępne są także na stronie internetowej Zakładu tutaj.

Dodaj komentarz