Przejdź do treści

Kampania „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości”

Wystartowała akcja „Widzisz ograniczenia, dostrzeż możliwości”.

Kampania jest częścią inicjatywy #Sprawni-niepełnosprawni mającej uświadamiać mieszkańców Mazowsza na temat środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Z danych zebranych podczas Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku wynika, że w społeczności Mazowsza żyje 674 tysiące osób z niepełnosprawnościami, co stanowi aż 12, 2 procent ogółu mieszkańców województwa mazowieckiego.

Blisko połowa z tych osób-311 900 zadeklarowała jedynie niepełnosprawność biologiczną. Z kolei osoby mające niepełnosprawność prawną-czyli posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowi 362 400 mieszkańców regionu mazowieckiego. Jak informuje marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, od poprzedniego spisu z 2011 roku na Mazowszu przybyło158 500 osób z ograniczeniem sprawności.

Zdaniem samorządu województwa mazowieckiego osoby z niepełnosprawnościami stanowią środowisko posiadające ogromne możliwości.

-Wiemy, że dzięki mądremu zaangażowaniu naszego samorządu możemy sprawić, że osoby z niepełnosprawnościami będą współtworzyć wielką wspólnotę Mazowsza. Choć przyczyniają się one do rozwoju naszego regionu, to wciąż możemy mówić o barierach, które utrudniają im samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Ta kampania ma zwrócić uwagę na to, że osoby z niepełnosprawnością bez względu na ograniczenia mogą pełnić różne funkcje społeczne i są pełnoprawnymi i aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Podejmowane przez nas działania mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, sprzyjać inkluzywności. To nasz cel –mówi Elżbieta Lanc zasiadająca w zarządzie województwa mazowieckiego.

W spotach reklamowych wypuszczonych w ramach akcji udział biorą: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, osoba posiadająca niepełnosprawność słuchu, osoba niewidoma oraz osoba neuroróżnorodna. Uczestnicy akcji udowadniają, że nie ma dla nich barier. Korzystają ze zdolności, jakie dała im natura i realizują swoje pasje.

Jednym z bohaterów kampanii jest Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Jak wyjaśnia, kampania ma na celu pokazanie społeczeństwu, że osoby z ograniczeniem sprawności mają możliwości ku temu, by przekraczać bariery i funkcjonować w społeczeństwie tak samo, jak ludzie o pełnej sprawności.

Kolejny uczestnik akcji, Michał Słaby, wziął udział w kampanii po to, by uświadomić społeczeństwo, że osoby niesłyszące potrafią rozmawiać, mimo że komunikują się w języku migowym. Poza tym pragną zdobywać wiedzę, poznawać świat i cieszyć się szacunkiem, tak samo jak ich pełnosprawni koledzy.

– Kampanie społeczne takie jak ta są niezbędne, aby zwiększać świadomość społeczną na temat osób z niepełnosprawnościami. Zdecydowałem się wziąć w niej udział, ponieważ chcę wspierać równość i walkę z dyskryminacją. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest ważne, ponieważ pomaga rozwijać empatię i przeciwdziała stereotypom. W dzisiejszych czasach, kiedy społeczeństwa stają się bardziej różnorodne, budowanie świadomości na ten temat jest kluczowym elementem tworzenia bardziej otwartej i wyrozumiałej wspólnoty. Realizując tak wartościową kampanię społeczną, pokażemy, że osoby z niepełnosprawnością to normalni, zwykli ludzie – tacy, którzy się uczą, pracują, mają pasje itd.-przyznaje uczestniczący w akcji Dariusz Linde, kierownik Biura Terenowego fundacji „Szansa-Jesteśmy Razem”.

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski mówi, że akcja realizuje założenia Wojewódzkiego programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022–2025.

Reklamy będą wyświetlane w środkach komunikacji miejskiej na ekranach LCD, w mazowieckich kinach, w 9 subregionach województwa mazowieckiego za pośrednictwem lokalnych mediów.

Organizowane będą też spotkania w szkołach dotyczące akcji. W prezencie dzieci i młodzież dostaną gadżet sensoryczny i kolorowankę integracyjną, które pomogą uwrażliwić je na potrzeby osób z ograniczeniem sprawności.

Podsumowanie kampanii nastąpi podczas konferencji prasowej 4 grudnia 2023 roku.

Opracowano na podstawie:Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości! – niepelnosprawni.pl.

Dodaj komentarz