Przejdź do treści

Kinezjologia edukacyjna. Kurs I i II stopnia

W dniach od 2 do 4 czerwca 2023 r. Centrum Szkoleń Educo z Zielonej Góry zaprasza na szkolenie on-line z zakresu kinezjologii edukacyjnej poświęcone metodzie Dennisona, które obejmuje pierwszy i drugi stopień niezbędnych umiejętności.

Kurs prowadzić będzie Grażyna Redlisiak,  licencjonowana instruktorka Gimnastyki Mózgu. Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli, reedukatorów, logopedów, psychologów, terapeutów zajęciowych, rodziców dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, brak koncentracji, brak umiejętności zdawania egzaminów), rodziców dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem, osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Przedrukowuje program szkolenia bazowego z zakresu kinezjologii edukacyjnej, poświęcony gimnastyce mózgu, który zostanie zrealizowany w trakcie zajęć:

I STOPIEŃ

Istota kinezjologii edukacyjnej

Funkcje półkul mózgowych

Funkcjonowanie organizmu na tzw. niskim i wysokim bieg

4 grupy ćwiczeń GM i ich działanie:

ćwiczenia na przekraczanie linii środka

ćwiczenia energetyzujące

ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie

ćwiczenia wydłużające

Prawidłowe formułowanie celu

Równoważenie pozytywnej postawy

Lateralne przewzorowanie Dennisona

Równoważenie widzenia

Równoważenie słyszenia.

Równoważenie pisania

Równoważenie wspaniałe obejmujące w/w obszary – narzędzie pracy terapeutycznej

II STOPIEŃ

3 wymiary naszej inteligencji

Równoważenie wymiaru lateralności /komunikacja/

Równoważenie wymiaru ześrodkowania /organizacja/

Równoważenie wymiaru skupienia /zrozumienie/

Trójwymiarowa integracja przez ruch

Równoważenie rozszerzone- nasze możliwości edukacyjne

Ćwiczenia integrujące – ich działanie i zastosowanie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie z Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów uprawniające do prowadzenia zajęć tą metodą.

Koszt szkolenia to 400 zł.

Centrum Szkoleń EDUCO udziela informacji o warsztacie pod numerem telefonu 667 360 005 i za pomocą adresu e-mail: biuro@educo.zgora.pl.

Dodaj komentarz