Przejdź do treści

Konferencja „Kariera bez barier”

Zbliża się konferencja „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”

Wydarzenie urozmaicą ciekawe wykłady, debaty, warsztaty i targi pracy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Mowa będzie o ich aktywizacji i obecności na rynku pracy. Organizatorem Konferencji jest Akademia Górnośląska. Event odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Celem inicjatywy jest uwrażliwienie i wpływ na wzrost społecznej świadomości oraz przedstawienie pracodawcom plusów wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Na wydarzenie złożą się prelekcje, wystąpienia naukowe, doradztwo personalne oraz targi pracy stacjonarne i online, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami znalezienie stabilnego zatrudnienia.

Ideą wykładów jest przybliżenie funkcjonowania rynku pracy osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, prawnych i socjologicznych oraz obszaru zarządzania karierą zawodową.

Kluczowe natomiast wydaje się tutaj podniesienie świadomości o potrzebie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zwiększenie społecznej świadomości o wadze tych kwestii.

Uczestnicy konferencji otrzymają wsparcie w obszarze rozwoju zawodowego oraz pomoc w rozwijaniu kompetencji wymaganych na dzisiejszym rynku pracy.

Targi pracy w formie hybrydowej umożliwią budowanie relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami niepełnosprawnymi poprzez bezpośrednią komunikację i możliwość rozmowy.

Dodaj komentarz