Przejdź do treści

Piszesz poezję? Weź udział w konkursie na najlepsze wiersze!

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza 13. edycję konkursu poetyckiego „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Nadesłane poematy zostaną podzielone na dwie kategorie: „Osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami”.

W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat.

Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury w składzie: Anna Dymna (przewodnicząca), Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin.

Myślę, że nasz konkurs daje ogromną wiedzę o człowieku, o jego możliwościach, słabościach, wielkości. Dzięki niemu dowiemy się lepiej, co ludzi z niepełnosprawnościami najbardziej boli i jak im pomóc – komentuje na portalu www.niepelnosprawni.pl Anna Dymna.

Zainteresowani uczestnictwem w konkursie proszeni są o nadesłanie do 17 kwietnia 2023 roku, zgłoszenia, dokumentów oraz zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków z dopiskiem „Konkurs poezji” (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie (ze skanem ręcznie podpisanych dokumentów) na adres: poezja@mimowszystko.org.

Zgłoszenie konkursowe można również dostarczyć osobiście do biura fundacji. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Alicją Rajs: (12) 31 25 117.

Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami:

I miejsce – 5 tys. zł,

II – 3 tys. zł,

III – 2 tys. zł.

Najlepsze wiersze zostaną opublikowane w specjalnym tomiku, wraz z utworami wyróżnionymi w konkursie literackim dla lekarzy „Przychodzi wena do lekarza”. Tomik zostanie wydawany przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, partnera Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Więcej informacji: www.mimowszystko.org.

Dodaj komentarz