Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

logo niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli cognitus

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cognitus zaprasza na szkolenie on-line zatytułowane „Warsztaty – praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

If you’ve taken your antibiotics for more than a few days, talk with your doctor before using another antibiotic for several weeks. This prescription medication is not for people with a heart condition or viagra generico bagaglio a mano other serious medical conditions. You can get the effects of clomid tablets without having to take many tablets, just take two.

Doxycycline is a valuable treatment option for a number of reasons. In acquistare cialis online sicuro Comonfort truth, antibiotics can also treat fungal infections, which are often far more serious than bacterial ones. Http://www.nytcrossing.com/2015/01/26/levitra-review-for-men-and-women.html.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach w następujących terminach:

-24 września 2022 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

-22 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 600 zł.

Przedrukowujemy harmonogram szkolenia:

Cz. I:

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sprawdzone sposoby na prowadzenie zajęć językowych.

Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi online.

Cz. II:

Matematyka w działaniu – zabawy matematyczne, wykorzystanie pomocy wizualizacyjnych w rozwijaniu praktycznych umiejętności matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kuferek pomocy matematycznych – Pomoce Montessori, liczmany, klocki Dinesa, klocki Mathlink, system Numicon.

Cz. III:

Czytanie uczestniczące – Sposób na aktywne czytanie i uważne słuchanie.

Zabawy rozwijające rozumienie mowy, nazywanie i liczenie z wykorzystaniem gotowych materiałów do druku.

Książeczki do czytania uczestniczącego to gotowe rozwiązania na zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne.

Cz. IV:

Zabawy logorytmiczne na każdą porę roku.

Propozycje zabaw muzyczno-ruchowych, które uatrakcyjnią każde zajęcia.

Wykorzystanie muzyki w rozwijaniu umiejętności słuchowych dzieci – zabawy rozwijające słuch fizyczny, muzyczny i fonematyczny.

Cz. V:

Terapia ręki w pracy terapeutycznej – gry i zabawy rozwijające sprawność ruchową i manualną dzieci, zabawy paluszkowe, ćwiczenia doskonalące chwyt i rozwijające motorykę małą.

Walizka terapeuty ręki – gotowe rozwiązania terapeutyczne.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Uczestnicy otrzymają 5 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Dokumenty te spełniają wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Zapisy tutaj.

Dodaj komentarz