Przeciwdziałanie przemocy w szkole – zasady profilaktyki i interwencji

Plakat informujący o szkoleniu zatytułowanym Przeciwdziałanie przemocy w szkole – zasady profilaktyki i interwencji

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cognitus zaprasza na szkolenie on-line zatytułowane „Przeciwdziałanie przemocy w szkole – zasady profilaktyki i interwencji”.

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów oraz pracowników niepedagogicznych placówek edukacyjnych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak rozmawiać z uczniami o przemocy i agresji. Poznają również sygnały pozwalające rozpoznać prześladowanie uczniów. Uzyskana podczas szkolenia wiedza pomoże stworzyć w szkołach system norm i zasad integrujących klasę i placówkę edukacyjną.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

18 stycznia 2022 r. w godzinach od 18:00 do 21:00

8 marca 2022 r. w godzinach od 18:00  do  21:00

Koszt udziału to 159 zł

Zapisy tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz