Przejdź do treści

Przyjdź i zobacz Niepubliczną Szkołę Podstawową „Zawsze Razem”

W związku z rekrutacją uczniów na rok szkolny 2023-2024 Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Zawsze Razem” mieszcząca się na Osiedlu Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu w dniu 15 marca 2023 r. zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w godzinach od 16:00 do 18:00.

Szkoła jest placówką niepubliczną. Posiada jednak uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła dedykowana jest dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzężeniami, w normie intelektualnej oraz z lekką i głębszą niepełnosprawnością.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Dzieci mają zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły  na lekcje na terenie Miasta Poznania oraz gminny.

Oprócz zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej szkoła zapewnia:

  • indywidualne podejście do ucznia,
  • zajęcia z psychologiem i neurologopedą,
  • atrakcyjne zajęcia dodatkowe, takie jak.: dogoterapia, elementy żeglarstwa, zajęcia teatralne, arteterapia, muzykoterapia, boccia, udział w zawodach Olimpiad Specjalnych, wycieczki, wyjścia do kina w ramach Klubu Filmowego, zajęcia kulinarne.

Placówka ściśle współpracuje z Ośrodkiem Leczniczo – Rehabilitacyjnym “Zawsze Razem”, który zapewnia dzieciom: rehabilitację, fizykoterapię i ćwiczenia korekcyjne. Zajęcia te są płynnie skorelowane z planem lekcji.

Uczniowie w szkole poza opieką zespołu pedagogicznego, psychologa, neurologopedy, rehabilitantów korzystają też z opieki pielęgniarskiej (karmienie, przewijanie, cewnikowanie, podawanie leków). Placówka oferuje także opiekę lekarza rehabilitacji ruchowej, który ma możliwość wystawiania skierowań na różnego rodzaju zaopatrzenia ortopedyczne.

Dodaj komentarz