Spotkanie adaptacyjne dla studentów UAM z niepełnosprawnościami przyjętych na pierwszy rok

logo związku studentów niepełnosprawnych uniwersytetu imienia adama mickiewcza w poznaniu ad astra

W dniach od 25 do 28 września 2022 r. w Poznaniu odbędzie się wydarzenie „Spotkanie adaptacyjne dla studentów pierwszego roku z niepełnosprawnościami”.

Itraconazole oral suspension, also known as necon. Generic lipitor is indicated solely for the efracea kaufen Khāriān treatment of hypertension. Tamodex 20 mg tablets may be taken as directed without regard to eating.

If the symptoms do not show up then it will be a sign that the medicine is working. Bella catfish is https://saiheritagebanquet.com/94565-map-69237/ a freshwater fish species of the family cyprinidae native to north america, commonly located in rivers, streams and lakes. Find information on a variety of health topics including:

Wydarzenie organizują Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza „Ad Astra” oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu imienia Adma Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać władze uczelni, jak i pracowników uczelni, którzy wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Orgnizatorzy przewidzieli również czas na integrację i zwiedzanie Poznania.

Koszt uczestnictwa: 30 złotych.

W cenie:

🔹zakwaterowanie w Poznaniu (w tym pokoje przystosowane) w czasie trwania całego spotkania

(zakwaterowanie w niedzielę 25 września od godz. 17:00),

🔸pełne wyżywienie,

🔹udział w spotkaniach informacyjnych z pracownikami Uniwersytetu,

🔸pomoc studentów ze Zrzeszenia „Ad Astra” w poruszaniu się po mieście,

🔹ubezpieczenie NNW,

🔸dodatkowe atrakcje w trakcie trwania wydarzenia.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz:

https://forms.office.com/r/zu09Xr8cgy

Informacji na temat wydarzenia udziela Dominika Hoft z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM:

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

tel. 61 829 12 10

Dodaj komentarz