Sukces akcji „Wymień stary plecak na nowy”

Grafika promująca akcję „Wymień stary plecak na nowy”

W sierpniu 2021 sieć Auchan wspólnie z firmą Wtórpol oraz Fundacją Eco Textil zorganizowała akcję „Wymień stary plecak na nowy skierowaną do młodzieży szkolnej oraz rodziców.

W ciągu dwóch tygodni, w sklepach Auchan zebrano 1014 kg plecaków, co dało wynik w sumie ponad 2000 sztuk.

Stare plecaki, które były wciąż w stanie nadającym się do dalszego użytku trafiły do sklepów typu second-hand i będą wykorzystane ponownie. Egzemplarze, które były już zbyt znoszone zostaną poddane recyklingowi i przetworzone zgodnie z zasadą zero waste.

Środki uzyskane ze sprzedaży i recyklingu plecaków przeznaczone zostaną na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjnych dla potrzebujących.

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” stanowi ważną inicjatywę proekologiczną i edukacyjną – warto pamiętać, że tekstylia, które trafią na wysypisko staną się odpadem, który będzie rozkładał się przez setki lat.

Ma ona także drugą stronę medalu – przysłuży się społeczeństwu.

„Za fundusze uzyskane ze sprzedaży i recyklingu plecaków zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny. Oddamy go placówkom wskazanym przez sklepy Auchan, w których zebrano najwięcej plecaków.  Dlatego cieszy nas bardzo, że tak wielu naszych klientów włączyło się w tę akcję, oddając nie tylko szkolne plecaki, ale także sportowe czy podróżnicze” –   czytamy na www.niepelnosprawni.pl wypowiedź Doroty Patejko, dyrektor komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Kupujący w sklepach Auchan, którzy oddali stary plecak szkolny lub tornister w Punkcie Obsługi Klienta otrzymywali bon na zakup nowego ze zniżką 25%.

Akcja „Wymień stary plecak na nowy” ma wiele potrzebnych i aktualnych w dzisiejszym świecie aspektów.

Po pierwsze zrealizowana została ona zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu i stanowi ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Po drugie – oprócz ekologii i dbania o środowisko równie ważny jest jej wymiar społeczny – wsparcie i współpraca z lokalnymi grupami ludzi, a także potencjał edukacyjny – udowodnienie dzieciom i młodzieży, że oni też mogą mieć wpływ na stan naszej planety.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz