Przejdź do treści

Szkolenia on-line z obsługi platformy iPFRON+

Logo platformy ipfron plus

Rozwój technologii informatycznych objął także obszar administracji publicznej. Przykładem tego jest uruchamianie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowoczesnych systemów informatycznych obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych.

Sztandarowym przedsięwzięciem Funduszu w tej dziedzinie jest budowa systemu informatycznego „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON – System iPFRON+”.

Oto linki dla przedstawicieli podmiotów pomagających osobom z niepełnosprawnościami do szkoleń on-line z obsługi platformy iPFRON+:

26-27.01.2023 szkolenie online – iPfron+

02-03.02.2023 szkolenie online – iPfron+

09-10.02.2023 szkolenie online – iPfron+

16-17.02.2023 szkolenie online – iPfron+

23-24.02.2023 szkolenie online – iPfron+

Szkolenia stanowią część projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dodaj komentarz