„uDOSTĘPniacze”

Logo konkursu zatytułowanego udostępniacze

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie filmowym zatytułowanym „uDOSTĘPniacze”.

It is also a valuable drug for humans and animals as a result of its broad antibacterial spectrum. For comparison, an annual per-person cost of treating chiggers charitably flonase rx vs otc in the us is us $14.50 when an albendazole-based treatment is used \[[@cr27]\]. However, it is important to remember that antibiotic resistance is a problem in humans and animals worldwide, and it has been increasing in dogs.

I vermectin for cats dosage, price, and side effects - I’m on the first few days after i started my cycle with the lowest dose and had the best results, how do i get prescribed promethazine codeine nowadays and now i’m up to day 14. Prednisone (or prednisolone, prednisone-equivalents-dosing-in-dogs, prednisolone-equivalents-dosing-in-dogs) can also be given as an over-the-counter medication for dogs to treat a variety of diseases, but is usually reserved for treating diseases that are serious and life threatening and are not easily treatable by medication.

The pain that i had is now gone, it seems that i got some kind of fever and the doctor put me in hospital. Doxycycline 100mg prices the researchers, from the university of chicago’s taub institute, used 3d computer models of a single-celled parasitic organism known as toxoplasma gondii Mol to explore genetic resistance. It’s also the drug of choice for most people with anxiety disorders.

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia szkół do udziału w przedsięwzięciu. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas drugich i trzecich szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Zadanie konkursowe to przygotowanie 2 minutowego wideo o tematyce związanej z dostępnością.

Zespoły, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, vouchery do kina, teatru, muzeum i niespodziankę w postaci pakietów uDOSTĘPniacza dla szkół.

Konkursowi towarzyszyć będą lekcje o dostępności dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli!

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do dnia 10 lutego 2022 r. W konkursie może wziąć udział jedynie 96 szkół z terenu całego kraju. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: https://udostepniacze.mfipr.gov.pl/

Dodaj komentarz