Przejdź do treści

Z aplikacją LIFT zawsze trafisz do celu

Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej podjęli pracę nad stworzeniem aplikacji nawigacyjnej LIFT, która ma wesprzeć osoby niepełnosprawne w przemieszczaniu się po mieście.

Pomysł na projekt powstał w Międzywydziałowym Kole Naukowym „Smart City”.Zainspirowani rozmowami z osobami z niepełnosprawnościami i ich doświadczeniami w 2020 r. zaczęliśmy pracę nad aplikacją mobilną LIFT – komentują Bartosz Wiktorzak, kierownik merytoryczny projektu oraz Mikołaj Domagalski, prezes Koła.

Ma ona ułatwić poruszanie się po Metrze Warszawskim osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom niewidomym, starszym, a także rodzicom z wózkami – wyliczają.

Pomimo dostępnych na każdej stacji udogodnień, z uwagi na swoje usytuowanie pod ziemią i konieczność odnalezienia właściwej windy, warszawskie metro nadal sprawia kłopoty i powoduje dezorientację, zwłaszcza u osób ze szczególnymi potrzebami.

Pamiętajmy, że projektowanie i funkcjonowanie stacji metra determinuje wiele czynników, w tym między innymi konieczność „wpasowania się” w istniejącą, skomplikowaną siatkę i infrastrukturę miejską, brak naturalnego oświetlenia czy duża liczba podróżnych – mówi Mikołaj Domagalski.

Wszystko to, by pomóc użytkownikom w dotarciu do najszybszej i najwygodniejszej ścieżki kierującej do obranego celu dzięki aplikacji mobilnej wykorzystującej w nawigacji sygnały wizualne, dźwiękowe oraz wibracje. Obejmie ona stacje, perony, windy, a także trasy pomiędzy stacjami.

Dotychczas studenci stworzyli prototyp aplikacji. Po wybraniu początku i końca trasy pozwala on na odnalezienie najbliższej windy na powierzchni, a także wyświetla listę kroków umożliwiających poruszanie się w labiryncie podziemnych korytarzy.

Wszystko to na podstawie autorskiego modelu stacji i zdjęć z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki integracji z Warszawskim Transportem Publicznym aplikacja umożliwia również szybkie dotarcie z metra na właściwy przystanek innego środka transportu. Ponadto w przypadku nieczynnej windy i braku możliwości dotarcia na peron, algorytm proponuje inną drogę.

Zespół planuje wdrożyć także panoramy 360 oraz pozycjonowanie w metrze bazujące na kodach QR i beaconach (małych, bezprzewodowych emiterach sygnału Bluetooth). Dzięki możliwości wyboru języka (polski, angielski) z aplikacji będą mogli korzystać również obcokrajowcy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie „Rzeczy są dla ludzi” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoliło rozszerzyć jego zakres. Docelowe rozwiązanie informatyczne ma wspomóc poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz ogólnodostępnych obiektów związanych z transportem szynowym, nie tylko na stacjach metra, ale i kolejowych. Dodatkowo ma objąć swoim zasięgiem sąsiadujące tereny, gdy dostęp wymaga przejścia przez galerię handlową lub sieć korytarzy podziemnych. Stworzony system zostanie testowo uruchomiony dla Metra Warszawskiego.

Studenci otrzymali również dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Najlepsi z najlepszych! 4.0”, dzięki czemu w marcu zaprezentują wyniki swoich prac na międzynarodowej konferencji rozwiązań technologicznych wspomagających osoby ze szczególnymi potrzebami w California State University.

Lista współpracujących ze studentami jednostek oraz instytucji nie kończy się. To oczywiście Metro Warszawskie, ale i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy, Fundacja Integracja i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

Projekt „Opracowanie prototypu systemu wspomagającego poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz obiektów architektonicznych związanych z transportem szynowym – LIFT” będzie realizowany do końca 2024 r.

Za jego właściwy przebieg odpowiedzialni są przede wszystkim członkowie Koła Naukowego „Smart City”: Bartosz Wiktorzak (Wydział Geodezji i Kartografii), Mikołaj Domagalski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Jerzy Jastrzębiec-Jankowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Gabriela Szewczuk (Wydział Geodezji i Kartografii). Kierownikiem prac badawczo-rozwojowych jest dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Docelowo aplikacja ma być dostępna do pobrania w serwisach Google Play i App Store w przyszłym roku.

Postępy prac można śledzić na profilu projektu na Facebooku oraz na Instagramie.

Dodaj komentarz