Informacja prasowa PFRON

Czarny napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po lewej stronie czerwony kwiat z zieloną łodygą przywiązaną do kijka]

3,8 miliona dla Wielkopolski na poprawę dostępności. Fundusze  trafią z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do powiatów i miast województwa wielkopolskiego. Środki przekazane w ramach podpisanych dziś umów pozwolą między innymi zwiększyć dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powstanie nowy warsztat terapii zajęciowej w Lesznie, a niepełnosprawni będą mogli korzystać z 32 mikrobusów specjalnie dostosowanych do ich potrzeb.

Generic clomiphene citrate can cause some of the most widely recognized side effects, including nausea, dizziness, and headaches. Tamoxifen is available as a generic Taleigao drug in the united states, united kingdom and other countries, and is also available in canada and some other countries. Ventolin 2.5 mg (10 mg as 1:5 acetaminophen:venlafaxine)

It is best if taken at least half an hour before sex, or immediately after sex. Rhinocort weight gain was significantly higher in patients taking a higher daily https://dentistpune.co.in/pedodontist/ dose of amiodarone. It is also very important to pay attention to the quality of the doxycycline hyclate cost at walmart products when it comes to applying them to your body.

It is rich in soluble fiber, which helps to keep the body clean. However, in some cases doxycycline Scarsdale hydrochloride would have to be taken with food. How is nolvadex different from clomid and other steroid hormones?

25 lipca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PFRON podpisał z przedstawicielami 19 powiatów umowy na realizację programu wyrównywania różnic między słabiej rozwiniętymi regionami. – Dzięki realizacji programu skutecznie zmieniamy krajobraz polskich miast i wsi, które stają się coraz bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych – mówiła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

W sumie podpisane zostały porozumienia na realizację 46 inicjatyw na łączną kwotę blisko 3,8 mln zł. Wielkopolskie samorządy zakupią dzięki nim 31 mikrobusów i jeden autobus.

– Pojazdy pozwolą na udział osób niepełnosprawnych w zajęciach organizowanych przez lokalne szkoły, środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej – tłumaczy Marlena Maląg.

Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowane zostaną szkoły podstawowe w Koninie, Lesznie i Liskowie, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, a także Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie Oleśnickim i Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” utworzy natomiast w Lesznie długo oczekiwany warsztat terapii zajęciowej.

Urzędy powiatu w Kościanie, Słupcy, Poznaniu i Lesznie ze środków PFRON realizować będą inne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

„Program wyrównywania różnic między regionami” ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest szczególnie adresowany do osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo. W tym roku zrealizowanych zostanie w całej Polsce 570 projektów na łączną kwotę 57 mln złotych.

Największym zainteresowaniem w programie od lat cieszy się obszar dotyczący transportu. W 2019 r. zakupionych zostanie w sumie 357 pojazdów: 302 mikrobusy i 55 autobusów. Dwa pojazdy zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poprawę warunków transportowych PFRON przeznaczy środki w wysokości blisko 35 mln złotych.

Fundusze trafią także do 158 urzędów, szkół i środowiskowych domów samopomocy, które zniwelują bariery dostępności dla osób niepełnosprawnych. 58 powiatów zrealizuje inne zadania wspierające zawodową rehabilitację osób niepełnoprawnych. Zwiększy się też dostępność warsztatów terapii zajęciowej.

Na wrzesień zaplanowane jest podpisanie umów z kolejnymi 9 wielkopolskimi samorządami.