Przejdź do treści

Otwarty konkurs na promocję i organizację wolontariatu w Poznaniu

Czarny napis Otwarty Konkurs Ofert, w tle niewyraźne żółte, zielone i czerwone pionki do gry

Ruszył otwarty konkurs ofert na  promocję i organizację wolontariatu w Poznaniu w roku 2019

W ramach programu chętni mają  możliwość składania wniosków na następujące przedsięwzięcia:

Realizacja i wzmacnianie wolontariatu poznańskiego. Celem powyższego zadania jest wzrost liczby osób udzielających się w wolontariatach na terenie Poznania oraz wsparcie wolontariuszy działających na rzecz Poznania.

Drugą opcją jest realizacja projektu dotyczącego edukowania dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu

Termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2019 r. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 19 sierpnia 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj