Przejdź do treści

Kolejna edycja programu Nasz asystent, Twoja Niezależność

Na terenie Miasta Poznania Fundacja Sowelo realizuje projekt zatytułowany “Nasz asystent, Twoja Niezależność”.

W ramach przedsięwzięcia świadczone są  bezpłatne usługi asystenckie. Są one adresowane do osób z niepełnosprawnościami – osób dorosłych i dzieci poniżej 16 roku życia.

Projekt skierowany do mieszkańców Poznania:

  • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • do dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Beneficjenci projektu muszą spełnić następujące warunki:

  • posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • rozliczać PIT na rzecz Miasta Poznania,
  • być rodzicem/opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebującego wsparcia asystenta.

Bezpłatne wsparcie asystenta można zamówić dzwoniąc do biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (tel. czynny w dni robocze od 7.30 do 20.00)

Asystent pomoże :

  • w przemieszczaniu się po Poznaniu i okolicach,
  • w zrobieniu zakupów,
  • w uczestnictwie w rehabilitacji i treningach sportowych,
  • w udziale w imprezach kulturalnych,
  • w załatwieniu sprawy urzędowej lub napisaniu pisma urzędowego.

Uwaga!!! Asystenci nie mogą świadczyć usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Projekt obejmuje wsparcie dla osób posługujących się Polskim Językiem Migowym.

Asystenci udzielają wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w godzinach od 7:00 do 22:00 przez siedem dni w tygodniu.

Dodaj komentarz