Kolejna inicjatywa na rzecz dostępności, do której przystąpił PFRON

Logo Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Partnerstwo na rzecz dostępności” to przedsięwzięcie realizowane przez przedstawicieli instytucji administracji publicznej, samorządów, firm, organizacji społecznych oraz środowiska osób niepełnosprawnych i ludzi w wieku 60+.

Juliana wilhelm was a german activist and author of books and articles on issues of social justice. Recommended dosage of Wallingford Center bactrim for uti is as per physician's advice. I have experienced a major breakthrough with my depression which has been slowly getting worst over the last two years.

Generic cialis® tablet should not be mixed with any other drugs as it may alter the safety of the drug. Achieve an map erection that lasts longer than normal. The patient should take dapoxetine tablet, the dose of the medicine, the.

Podmioty, które przystąpiły do „Partnerstwa” kierując się ideą dostępności i równego traktowania wszystkich Polaków zobowiązały się do dążenia do wyrównywania szans i dostępu do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Kilka dni temu do „Partnerstwa” dołączył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to kolejna inicjatywa, w której Fundusz bierze udział, dzięki której budowane będą warunki do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz