Kompetencje miękkie – bez tajemnic 

Logo Fundacji Podaj Dalej

Autor: Anna Klechniowska

Joanna: „Dowiedziałam się, jakie są moje słabe i mocne strony, zdobyłam umiejętności, które będę mogła wykorzystać w pracy. Wzmocniły się również moje umiejętności pracy w grupie. Nauczyłam się też jak pisać CV oraz list motywacyjny.”

Joanna

 Joanna

W jaki sposób Joannie udało się to osiągnąć? Skąd czerpała wiedzę? Kto wspierał ją w tym procesie? Odpowiedzią na te pytania jest projekt realizowany przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ pod nazwą „Kształtowanie kompetencji miękkich jako zdolności dodatkowych cenionych przez pracodawców”, w ramach którego kolejna grupa osób z niepełnosprawnością pracuje nad wzrostem umiejętności miękkich.

Czym właściwie są umiejętności miękkie? To zagadnienia związane z:

  • inteligencją emocjonalną
  • współpracą w zespole
  • umiejętnością rozwiązywania problemów
  • przekazem werbalnym i niewerbalnym
  • trudną sztuką przyjmowania krytyki
  • umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • podejmowaniem decyzji i braniem za nie odpowiedzialności.

Wzrost tych umiejętności, w połączeniu z gotowością uczestnika projektu do pracy nad sobą są równoznaczne ze wzrostem szans na podjęcie przez niego pracy.

Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach tego projektu prowadzi od niedawna Ania Klechniowska – doradca zawodowy Fundacji PODAJ DALEJ. Ania trafnie zauważa, iż każdy z uczestników projektu ma inne potrzeby, a podczas spotkań skupiają się na pracy nad przeróżnymi umiejętnościami.  Umiejętność napisania CV czy listu motywacyjnego są oczywiście cenne, lecz równie istotne są właśnie umiejętności miękkie.

Koordynujący projekt Damian Walczak podpowiada, że choć umiejętności miękkie są trudniejsze do określenia, są równie cenione przez pracodawców jak posiadane przez kandydata wykształcenie czy odbyte szkolenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niepełne wykształcenie nierzadko idzie w parze z niskim poziomem umiejętności miękkich, a to z kolei często uniemożliwia im podjęcie decyzji o znalezieniu pracy.

Projekt realizowany przez Fundację PODAJ DALEJ ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez uświadomienie osobom z niepełnosprawnościami jak istotne są umiejętności miękkie, wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia, zachęcenie do rozpoczęcia poszukiwania pracy, a w konsekwencji podniesienie poziomu jakości ich życia.

W projekcie wzięło udział już wiele osób, a każda z nich to osobna historia: ciekawy i dobrze wykorzystany czas, różnorodność zajęć, lepsze poznanie swoich możliwości i ograniczeń, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poczucie własnej wartości, komunikowanie się z innymi, poznanie rynku pracy i swojego potencjału zawodowego – to najczęściej pojawiające się opinie wśród uczestników projektu.

Mateusz dodaje: „Podniosłem swoje kompetencję, żeby stać się atrakcyjniejszym i aktywnym na rynku pracy. Projekt bardzo mi się podobał, dzięki odbytym zajęciom nauczyłem się np. jak prawidłowo pisać CV.”

Mateusz

Mateusz 

Barbara opowiada, że udział w projekcie dał jej na pewno dużą wiedzę o sobie, zyskała nowe cenione umiejętności, zajęcia bardzo jej się podobały i niczego by w nich nie zmieniła.

Barbara

 Barbara

Natomiast Klaudia zrozumiała jak ważne jest kształcenie samego siebie i rozwój osobisty.

Klaudia

 Klaudia

Tyle uczestnicy, a co o projekcie mówią specjaliści prowadzący zajęcia indywidualne i warsztaty?

Karolina Walaszek – psycholog: „Praca nad określonymi umiejętnościami była uzależniona od możliwości i potrzeb poszczególnych uczestników, była to np. asertywność, komunikacja, wyznaczanie sobie celów krótko- i długoterminowych. Dobre umiejętności organizacyjne, korzystanie z Internetu, otwartość, jasno sprecyzowane cele i rzeczywista chęć rozwoju oraz podjęcia pracy to obszary wskazujące na wzrost umiejętności miękkich wśród uczestników.”

Karolina Walaszek

 Karolina Walaszek

Katarzyna Gąsior Kulej – warsztaty psychologiczne: „Podczas warsztatów rozwijane były różnorodne kompetencje miękkie – skoncentrowałam się, przede wszystkim na komunikacji interpersonalnej oraz kompetencjach emocjonalnych. Pracowaliśmy nad umiejętnością nawiązywania relacji oraz jej utrzymaniem, zajmowaliśmy się także komunikacją niewerbalną oraz rozwijaniem umiejętności wyrażania własnych potrzeb. Rozwijaliśmy też umiejętność radzenia sobie z emocjami trudnymi – w szczególności ze złością, smutkiem i lękiem. Ważnym doświadczeniem było dla mnie zdanie jednej z uczestniczek o tym, że dowiedziała się, iż ma prawo być smutna”.

 

Katarzyna Gąsior Kulej

Katarzyna Gąsior Kulej 

Anna Śramkowska – doradca zawodowy „Uczestnicy analizowali wspólne ze mną swoje umiejętności, wykształcenie i kwalifikacje. Przygotowywali CV oraz list motywacyjny. Poznawali metody poszukiwania pracy i analizowali rynek pracy. Wysłali dokumenty aplikacyjne.”

Anna Śramkowska podczas spotkania z uczestnikiem projektu

 Anna Śramkowska

Trwa nabór do nowej grupy uczestników projektu. 

Możesz przystąpić do projektu, jeśli:

Jesteś osobą z niepełnosprawnością w wieku 15 – 30 lat lub osobą niepracującą, nieuczącą się i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

Coaching indywidualny (6 godzin) – spotkania ze specjalistą mają na celu rozwinąć w Tobie posiadany potencjał.

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (6 godzin) – doradca zawodowy przybliży Ci rynek pracy oraz będzie pracować z Tobą nad tym, czego oczekują od pracownika pracodawcy.

Warsztaty tematyczne kończące się zaświadczeniem

Wsparcie psychologa – fakultatywnie

Materiały do zajęć

Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Jeśli rozwój osobisty oraz zwiększenie Twoich szans na rynku pracy są dla Ciebie ważne skontaktuj się już dziś…

e-mail:damian.walczak@podajdalej.org.pl,

tel.:669 140 677

P.S. Od psychologa, Karoliny Walaszek wiemy, że podczas trwania projektu jedna z uczestniczek jej zajęć zaczęła poważnie poszukiwać pracy, co zakończyło się powodzeniem. Z pewnością przyczyniło się do tego doskonalenie umiejętności takich, jak współpraca czy określenie swoich mocnych stron.  

Trudno o lepszą rekomendację! A uczestniczce serdecznie gratulujemy!

Projekt „Kształtowanie kompetencji miękkich jako zdolności dodatkowych cenionych przez pracodawców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2019-2021. Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy” działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz