Kraków gospodarzem Kongresu Autism – Europe 2022

Plakat promujący Kongres Autism - Europe

W dniach od 7 do 9 października 2022 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie  odbędzie się XIII edycja Kongresu Autism  – Europe.

W tym roku, ze względu na pandemię, po raz pierwszy w historii wydarzenia w konferencji będzie można uczestniczyć w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Kongres organizowany jest od 1980 roku. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w Gandawie. Gospodarzami Kongresu były następnie Paryż, Haga, Hamburg, Barcelona, Glasgow, Lizbona, Oslo, Katania, Budapeszt, Edynburg i Nicea. Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, psychologów, lekarzy, naukowców i innych osób działających na rzecz autystów odbywa się co 3 lata. W roku, w którym organizowany jest Kongres, przeprowadzane jest głosowanie, w drodze którego wyłaniana jest organizacja, która zorganizuje imprezę we współpracy z organizacją Autism – Europe. W tym roku Organizatorem-Gospodarzem wydarzenia jest Fundacja JiM, która aktywnie uczestniczyła w jego kilku poprzednich edycjach. Obie organizacje mają na celu działanie na rzecz poszanowania godności osób autystycznych oraz dążenie do poprawy jakości ich życia. Więcej o działaniach organizacji Autism – Europe i Fundacji JiM przeczytać można tutaj.

Celem Kongresu jest wymiana myśli między lekarzami, badaczami, oraz osobami zajmującymi się zawodowo udzielaniem wsparcia osobom z autyzmem, a także budowanie świadomości i propagowanie wiedzy na temat diagnozy, stymulacji, form pomocy czy ścieżki edukacyjnej osób z ASD. Działania te skierowane są nie tylko do medyków, naukowców, pedagogów i członków organizacji społecznych, lecz także rodzin i innych osób sprawujących opiekę nad osobami w spektrum. Od maja 1997 roku Kongresowi towarzyszy Międzynarodowa wystawa sztuki osób autystycznych. Prezentowane podczas wydarzenia prace wywierają wpływ zarówno na inne osoby w spektrum oraz ich opiekunów, jak i na osoby parające się sztuką zawodowo.

Kongres jest najważniejszym przedsięwzięciem związanym ze spektrum autyzmu na kontynencie europejskim. W każdej edycji wydarzenia uczestniczy około 2000 osób z całego świata. Podczas każdej edycji przemawia około 100 osób, a blisko 800 zgłasza propozycje plakatów naukowych, prezentowanych w trakcie trwania wydarzenia.  Tematem organizowanej w 2022 roku konferencji będzie „Szczęśliwa podróż przez życie”. Słowa te są przesłaniem mówiącym o tym, iż osoba z zaburzeniami autystycznymi musi mierzyć się ze swoją przypadłością przez całe życie, a lekarze, psychologowie, pedagodzy oraz opiekunowie powinni dążyć do jej jak najlepszego funkcjonowania. Głównymi prelegentami tegorocznej edycji Kongresu będą mogący poszczycić się stopniami naukowymi doktorów i profesorów psychiatrzy, psychologowie i edukatorzy zajmujący się przypadłością, jaką jest autyzm: Connie Kasari, Brian Boyd, Catherine Lord, Petrus de Vries, Emily Simonoff, Ewa Furgał oraz Isabel Dziobek. W skład komitetu naukowego wejdą wybitni psychiatrzy, psychologowie badacze, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji. Będą to Sven Bölte, Katarzyna Chawarska, Yevgenyi Bondar, James Cusack, Ewa Furgał, Ewa Pisula, Marcos Zamora Herranz, Isabel Dziobek, Mateusz Płatos oraz Emily Simonoff. Przygotowany przez naukowców program składa się z 14 sympozjów, których tematy brzmią następująco:

1.Współwystępujące trudności we wczesnym wieku dziecka: diagnoza i oferowane wsparcie.
2. Wsparcie komunikacji na wczesnych etapach rozwoju: przegląd wsparcia opartego o dowody naukowe.
3. Diagnozowania osób dorosłych: przegląd badań i zagadnień praktycznych.
4. Przykłady dobrej praktyki w pracy z niesamodzielnymi osobami autystycznymi potrzebującymi dużego zakresu wsparcia.
5.Rezultaty wsparcia dla autystycznych osób dorosłych: tak naprawdę o czyją, jakość życia chodzi?
6. Zdrowie z perspektywy całego życia: jak je zapewnić?
7. Poprawa zdrowia psychicznego i dobrostanu osób autystycznych i ich rodzin.
8. Jaka jest przyszłość tele-zdrowia w usługach dla osób w spektrum?
9. Jak stworzyć odpowiednie warunki w szkołach dla uczniów autystycznych? Przegląd rozwiązań opartych o dowody naukowe.
10. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w szkołach.
11. Jak wspierać rodziny wykluczone ze względu na pochodzenie, kulturę, język czy finanse?
12.Tożsamość płciowa i autyzm.
13. Neurokognitywistyka – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. Różnice sensoryczne – mózg, zachowanie i zarządzanie kryzysowe.

14. Różnice sensoryczne – mózg, zachowanie i zarządzanie kryzysowe.

Po zakończeniu sympozjów przewidziany będzie czas na dyskusję oraz sesje Q& A.

Osoby chcące zgłosić propozycję swojego wystąpienia podczas konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie wskazówki znajdą tutaj.

W przypadku pytań dotyczących organizacji wydarzenia można kontaktować się z Agnieszką Bryk za pomocą adresu e-mail: agnieszka.bryk@symposium.pl.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie Kongresu.

Dodaj komentarz