Krzysztof Kurowski nowym laureatem Nagrody RPO

Krzysztof Kurowski

Laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa został w tym roku Krzysztof Kurowski – przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Taką decyzję podjęła Kapituła nagrody, która 8 września 2022 r. obradowała hybrydowo pod przewodnictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka. Wyróżnienie otrzymują osoby, które mogą się pochwalić niezłomnymi działaniami i odważnymi dokonaniami na rzecz obrony praw osób z niepełnosprawnościami.

8 września 2022 r. odbyły się kolejne, ósme już obrady Kapituły Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. W jej gronie znaleźli się: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dotychczasowi laureaci Nagrody.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkanaście kandydatur. W drodze głosowania Kapituła podjęła uchwałę o uhonorowaniu Nagrodą RPO im. dra Macieja Lisa, Pana Krzysztofa Kurowskiego.

Dr Krzysztof Kurowski stoi na czele Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Ukończył prawo, a w przeciągu swojego aktywnego życia za cel wyznaczył sobie realizowanie wolności i obronę praw człowieka względem osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji.

Jako reprezentant organizacji pozarządowych, ekspert wielu podmiotów w zakresie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, autor wielu publikacji naukowych oraz analiz na ten temat, wyznacza kierunki dla innych podążających za nim i jest sam w sobie motywacją do działań na rzecz wysokiej jakości życia każdej osoby z niepełnosprawnością w jej przestrzeni społecznej.

W ostatnim czasie dr Krzysztof Kurowski szeroko wspiera działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na rzecz zastąpienia ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji.

Dodaj komentarz