Charytatywna Aukcja Dzieł Sztuki Fundacji SYNAPSIS

Logo Fundacji Synapsis

 

5 października 2020 r. o godzinie 19:00 w Muzeum Narodowym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3 odbędzie się kolejna edycja Charytatywnej Aukcji Dzieł Sztuki Fundacji SYNAPSIS.

 

Aukcja jest wydarzeniem cyklicznym, które odbędzie się po raz trzydziesty drugi. Zgromadzone dzięki niej środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W dniach od 1 do 4 października 2020 r. w korytarzu znajdującym się tuż przy muzealnym kinie będzie można zwiedzać wystawę przedaukcyjną.
Wydarzenie ma charakter otwarty. Ceny wywoławcze prac wystawionych na aukcję to 200 zł. Można je zobaczyć w katalogu dostępnym tutaj.
Aukcja Fundacji Synapsis będzie miała formę stacjonarną. Obok niej dzieła sztuki można licytować telefonicznie lub online. Z formami składania ofert można zapoznać się
tutaj.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.