Złóż wniosek do konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydłuża konkurs na pilotażowe uruchomienie i prowadzenie ośrodka wsparcia dla instytucji publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

 

Konkurs nosi tytuł „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (działanie 2.19 POWER)”. W związku z dużą liczbą pytań i dużym zainteresowaniem organizator wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie do 12 października 2020 r. Głównym celem przedsięwzięcia jest wybranie do dofinansowania projektu, dzięki któremu pilotażowo uruchomiony zostanie ośrodek pomocy dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni. Wnioski należy składać za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej

 • inspektoraty nadzoru budowlanego

 • urzędy wojewódzkie

 • organizacje pozarządowe

 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w POWER

 • przedsiębiorcy

 • szkoły wyższe

 • jednostki naukowe

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Z ogłoszeniem konkursowym można zapoznać się tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.