Przejdź do treści

Dzień Chłopaka

Zdjęcie, kartka z notesu z zaznaczonym pod datą 30 września Dniem Chłopaka

Dziś 30 września. W tym dniu w Polsce obchodzony jest Dzień Chłopaka.

Tradycja Międzynarodowego Dnia Mężczyzn  nie jest długa- obchodzimy je od zaledwie 23 lat. W wielu państwach święto to jest równoważne z Dniem Chłopaka. Dzień Mężczyzn ustanowiony został 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobago we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz aktywistami z USA, Europy, Afryki, Azji i Karaibów. Na świecie dzień ten świętowany jest 19 listopada, w Polsce natomiast Dzień Mężczyzn celebrujemy 10 marca, a jego odpowiednik dedykowany młodszym przedstawicielom płci męskiej, znany jako Dzień Chłopaka, obchodzimy 30 września. Celem ustanowienia tych Dni było podkreślenie wartości humanitarnych i równouprawnienia płci. Ponadto aktywiści, inicjując obchody tych świąt pragnęli zwrócić uwagę na podkreślenie męskich wzorców, wkład mężczyzn w budowanie relacji społecznych, zaznaczenie ich roli w małżeństwie i opiece nad dziećmi, pamięć o zdrowiu mężczyzn i chłopców oraz poprawę stosunków między mężczyznami a kobietami.

30 września, kiedy to w Polsce celebrowany jest Dzień Chłopaka jest datą przypadkową. Natomiast 10 marca, kiedy Polacy świętują Dzień Mężczyzn, w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Byli to rzymscy legioniści, którzy w 320 roku naszej ery ponieśli śmierć za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dzień Mężczyzn świętowano 4 kwietnia. W tym dniu organizowane były czasem wydarzenia okolicznościowe. Mimo iż w wielu krajach, między innymi w Australii, Indiach, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Chinach czy Holandii zwykło się obchodzić 19 listopada, wiele krajów świętuje go w dniach przez siebie wyznaczonych. I tak na przykład na Malcie 7 lutego, w Japonii 5 maja, w Brazylii 15 lipca, w Kanadzie 25 listopada, w Norwegii 7 października, zaś w Rosji i na Ukrainie 23 lutego.

Celebrowany dziś w naszym kraju Dzień Chłopaka cieszy się powodzeniem głównie wśród uczniów i studentów. W szkołach organizowane są z tej okazji wydarzenia okolicznościowe, a koledzy, synowie czy narzeczeni obdarowywani są przez kobiety drobnymi upominkami.

Redakcja Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych Pion.pl z okazji ich święta życzy wszystkim Chłopakom samych szczęśliwych dni, zdrowia oraz sukcesów w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym.

Opracowano na podstawie: Dzień Chłopaka – data, życzenia, historia – Wiadomości (onet.pl)

Dodaj komentarz