Przejdź do treści

Konkurs „Kwiaty i pszczoły” dla uczniów szkół specjalnych

Do dnia 31 maja 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia prac fotograficznych do konkursu zatytułowanego „Kwiaty i pszczoły”.

Do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym zapraszają Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym numer 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo imienia Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Policach. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie różnych typów szkół specjalnych – zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych. By wziąć udział w konkursie, należy wykonać prace tematyczną mającą formę zdjęcia lub montażu zdjęć o tematyce związanej z kwiatami i pszczołami.

Uwaga! Uczniowie ze szkół podstawowych mogą korzystać ze wsparcia osób dorosłych w realizacji pracy zgłaszanej do konkursu.

Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe.

Przedrukowuje Regulamin Konkursu ze strony organizatora:

Konkurs organizowany w ramach projektu „W 3 Długie miesiące dookoła pszczoły” dofinansowanego ze środków mBank

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie kwiatów i pszczół, lub chociaż jednego z wymienionych elementów tematycznych (może być sfotografowany także inny owad latający) i wysłać je na adres e-mail: sekretariat@soswdnr.pl. Ocenie będzie podlegać przekaz wizualny, sposób ukazania oraz zgodność z tematem.

  1. CELE KONKURSU:

1) rozwijanie kreatywności i artyzmu w dziedzinie fotografii – sposób ukazania tematu

2) rozwijanie warsztatu pracy w fotografii przyrodniczej, praca z aparatem w naturze

3) zainteresowanie różnymi technikami fotograficznymi, obróbka i retusz zdjęć

4) stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych

  1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
  2. ODBIORCY: Uczniowie szkół specjalnych: podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie naszego kraju, którzy samodzielnie (szkołą ponadpodstawowa), lub z pomocą (szkołą podstawowa) wykonają pracę konkursową. Można nadesłać 1 pracę konkursową.
  3. WYMAGANIA KONKURSOWE: Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, lub praca powstałe w wyniku połączenia fotografii ze sobą realizowane w ogólnodostępnym formacie jpg i rozmiarze nie mniejszym niż standard FHD (1920×1080). Obraz musi być czytelny z zachowaniem dobrej jakości (niska kompresja, wysoka rozdzielczość). Niskiej jakości prace nie będą brały udziału w konkursie.

Możliwa jest modyfikacja, edycja zdjęcia w szerokim zakresie. Można łączyć ze sobą kilka zdjęć celem uzyskania tematu głównego konkursu. Należy jednakże dołączyć bez żadnych modyfikacji wszystkie oryginały zdjęć wykorzystanych w tej pracy. Osobom młodszym (szkoła podstawowa) w montażu i wykonaniu zdjęć mogą pomagać opiekunowie, rodzice, lub osoby ich wspierające, prowadzące z nimi zajęcia artystyczne. Osoby z kategorii szkoła ponadpodstawowa pracują wyłącznie samodzielnie. Mile widziany dołączony krótki opis pracy.

  1. OCENA PRAC: Organizator w celu dokonania oceny zgłoszonych zdjęć oraz dokonania wyboru zwycięzcy konkursu powołuje komisję konkursową, w skład której wejdą: 1) po jednym przedstawicielu Organizatorów 2) dwie osoby zajmujące się fotografią lub posiadające wiedzę w zakresie fotografii, a także na polu konkursów, przeglądów i aktywności związanej z fotografią

3) jedna osoba z branży ogrodniczej

Skład osobowy komisji zostanie podany na stronie internetowej Organizatora najpóźniej na tydzień przed rozstrzygnięciem. Osoby oceniające oceniają niezależnie i samodzielnie wszystkie nadesłane prace konkursowe w trybie punktowym w skali do 10.

  1. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w dwóch kategoriach:

1) Szkoła podstawowa

2) Szkoła ponadpodstawowa

  1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Do końca maja 2023r na podany adres mailowy sekretariat@soswdnr.pl wpisując w temacie Konkurs Fotograficzny – Kwiaty i pszczoły wraz z oświadczeniem, które jest dostępne jako załącznik do regulaminu konkursu.

W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:

1) imię i nazwisko Uczestnika

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (opiekuna, osoby prowadzącej)

3) rodzaj szkoły (podstawowa, ponadpodstawowa) i adres szkoły

4) klasa

5) adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego – kontaktowy

6) Nazwa pracy oraz jego króciutki opis (może być rymowanka)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodaj komentarz