Pomoc dla Teatru Muzycznego w Poznaniu

Powiat poznański wesprze poznański Teatr Muzyczny.

Teatr Muzyczny w Poznaniu działa od blisko 60 lat. Instytucja ta ma wielu miłośników w całej Wielkopolsce. Decyzja dotycząca udzielenia pomocy Teatrowi zapadała kilka dni temu.  Będzie ona polegała na wsparciu działalności Teatru i pomocy w poszerzeniu jego oferty kulturalnej na najbliższe lata. Radni powiatu poznańskiego uznali, że poznański Teatr Muzyczny to ważna instytucja kultury na mapie aglomeracji poznańskiej. Teatr ten służy nie tylko mieszkańcom Poznania. Korzystają z jego oferty również ludzie zamieszkali na terenie powiatu poznańskiego. Z badań frekwencji na przedstawieniach wynika, że blisko połowa widzów odwiedzających Teatr to publiczność spoza Poznania – ludzie mieszkający w zarówno w powiecie poznańskim jak i w sąsiednich powiatach.

Teatr Muzyczny zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego w roku 2021 otrzyma wsparcie w wysokości 500 tysięcy złotych. Taka sama kwota wpłynie na jego konto w przyszłym roku. Za dwa lata, w 2023 r. Teatr uzyska pomoc w wysokości jednego miliona złotych.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz