Wystawa malarstwa kongijskiego w Zamku

Zdjęcie fragment wystawy „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960-1990”

Do 19 grudnia w Sali Wystaw poznańskiego Centrum Kultury Zamek przy ulicy Święty Marcin 80/82 w Poznaniu oglądać można wystawę malarstwa kongijskiego zatytułowaną „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960-1990”..

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Kultury Zamek we współpracy z Królewskim Muzeum Afryki Środkowej  w belgijskim Tervuren, Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu praz pracownią projektów i działań twórczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Kuratorem wystawy jest etnolog, historyk i afrykanista Bogumił Jewsiewicki. Wydarzenie jest rezultatem wieloletnich badań naukowca.  Ekspozycja obejmuje 90 obrazów z kolekcji Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej w Trevuren. Dzieła reprezentują nurt malarstwa popularnego stworzonego na użytek lokalnych społeczności.  Wystawa pozwala obserwować proces przywłaszczania środków wizualnych stosowanych we współczesnym malarstwie kongijskim w celu formowania tożsamości.

Wystawa porusza zagadnienia budowania tożsamości i pamięci z perspektywy kolonialnej przeszłości Konga oraz stereotypowego postrzegania współczesnej Afryki.  Punktem wyjścia dla wystawy jest arcydzieło literackie zatytułowane „Jądro ciemności” Josepha Conrada. Treść książki, inspirowana pobytem pisarza w Kongo stała się w ostatnim półwieczu przykładem kolonialnego postrzegania Afrykańczyków.

Jak podkreślają organizatorzy, wystawa ma na celu zachęcić zwiedzających do postrzegania Kongijczyków i innych mieszkańców Afryki przez pryzmat ich doświadczeń. Podkreślają, iż patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat przeszłości naznaczonej stereotypami przy jednoczesnym wymaganiu, by patrzono na nas naszymi oczami nie ma racji bytu. Oczekując szacunku od innych, musimy okazywać go także im.

Ceny biletów:

normalny-15 zł

ulgowy-10 zł

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz