Mija 10 lat obowiązywania Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami w Polsce

Bronisław Komorowski podpisujący Konwencję ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to międzynarodowa umowa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca praw człowieka, której zadaniem jest ochrona praw i godności osób z niepełnosprawnościami.

Dokładnie 10 lat temu 6 września 2012 roku – Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To bardzo istotny prawnie dokument, który może przynosić korzyści nie tylko i wyłącznie niepełnosprawnym, ale każdemu Polakowi.

Powinien on stanowić także powód i pretekst do podejmowania dalszych kroków, by wszystkim nam żyło się po prostu lepiej. Konwencja wyznacza kierunki w jakich musi podążać prawodawstwo, którego zapisy obejmują wspomnianą grupę osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju.

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 16 lat temu, w 2006 roku. Ówczesny rząd RP złożył podpis pod ustawą na wiosnę 2007 roku, natomiast na jej ratyfikację trzeba było czekać kolejne 5 lat.

Konwencja ma chronić i gwarantować prawa człowieka i podstawowe wolności w kontekście niepełnosprawności. Dokument zapewnia równość także, jeżeli chodzi o obywatelskość. W ramach konwencji osoby z niepełnosprawnościami mają podstawy do tego, by dopominać się należnych im praw na równi ze wszystkimi innymi członkami społeczeństwa.

Polska zobowiązana jest do wprowadzania w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami wypełniania ich praw.

Prawa szczególne wynikające z tej Konwencji obejmują między innymi prawo do dostępności (art. 9), prawo równości i niedyskryminacji (art. 5), dostępu do wymiaru sprawiedliwości (art. 13), do samodzielnego życia i bycia włączonym do społeczności (art. 19), do mobilności (art. 20), rehabilitacji (art. 26), pracy i zatrudnienia (art. 27), a także udziału w życiu politycznym i publicznym (art. 29) i życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (art. 30). Artykuły 33-39 regulują sprawozdawczość i monitorowanie Konwencji przez krajowe instytucje praw człowieka (art. 33) oraz ustanawiają komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych (art. 34) – czytamy na stronie www.poznan.pl.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępna jest tutaj.

Konwencja ONZ w tekście łatwym do czytania i rozumienia ETR dostępna jest tutaj.

Konwencja ONZ dla dzieci dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz