Przejdź do treści

Mobilność osób z niepełnosprawnością

Kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie uruchomiony w Wielkopolsce w marcu 2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z samochodu osobowego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieli dofinansowanie do zakupu nowego lub używanego auta wraz z dostosowaniem go do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego.

Przedrukowujemy warunki jakie musi spełnić przyszyły beneficjent programu:

  • jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
  • orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.
  1. załączy do wniosku oświadczenie o tym, że nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego, oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Oświadczenie musi zostać potwierdzone przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku, który zostanie wkrótce opublikowany na stronie Funduszu.

Terminy naborów w roku 2023 i początku 2024 r. :

  • tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 roku do dnia 31.03.2023 roku do godziny 23:59;
  • tura druga: od dnia 30.06.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku do godziny 23:59;
  • tura trzecia: od dnia 29.09.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku do godziny 23:59;
  • tura czwarta: od dnia 29.03.2024 roku do dnia 30.04.2024 roku do godziny 23:59.

Wnioski będzie można składać tylko w wersji elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia.

Dodaj komentarz