Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Logo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 9 września 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Konferencja została zorganizowana w wyniku inicjatywy senator Joanny Sekuły. Wraz z Senatem wydarzenie współorganizowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacja „Stabilo”. W wydarzeniu wzięli udział eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji trzeciego sektora zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W trakcie konferencji wszystkie panele prowadził prezes Fundacji „Stabilo” Łukasz Broniszewski. Część naukowa dotyczyła wypracowanych dotychczas sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. O doświadczeniach z pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie opowiadali Monika Karwacka, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk ze Stowarzyszenia na Tak w Poznaniu dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu Leszek Falis, prezes Stowarzyszenia Klub Otwartych Serc w Wieruszowie Henryka Sokołowska i Marta Hewelt, prezes Fundacji Arkadia z Torunia.

Podczas konferencji Monika Karwacka przedstawiła model kompleksowej pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu Na Tak – wydawcy naszego Portalu. W trakcie swojego wystąpienia omówiła między innymi wypracowany w Środowiskowym Domu Samopomocy Kamyk model wsparcia dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Zaprezentowała również potrzeby osób z wieloraką niepełnosprawnością występujące najczęściej w ośrodkach terapeutycznych.

Podsumowująca obrady konferencji Barbara Imiołczyk, kierująca Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazała na potrzebę systemowego, holistycznego i podmiotowego podejścia do pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Miejmy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wypracowania tego typu rozwiązań systemowych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.