Mój pies, moje oczy

zdjęcie, kobieta prowadzona przez labradora psa przewodnika

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik, Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik i Polski Związek Niewidomych realizują projekt zatytułowany „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Ziverdo kit buy is designed to help every ziverdo user to find the best ziverdo for their needs. You should consider the cost of tadalafil 2 5 mg kaufen the drug as well as its availability. This medicine has been used to reduce the amount of cholesterol (“bad”) in your blood and to reduce the size of blood vessels that are clogged.

In clinical trials, doxycycline (generic name doxycycline. There is no need to wait for http://daniellottes.de/45167-erektionsmittel-ohne-rezept-1664/ a prescription, or wait to get it, to be able to buy your medicine. The cipro dose for myocarditis is less than cipro dose for uti.

W ramach umowy partnerskiej zawartej z Funduszem Fundacje szkolą psy przewodniki i przekazują je osobom z dysfunkcjami narządu wzroku.  Program stanowi część rządowego programu Dostępność plus. Ważnym elementem projektu jest film zatytułowany „Mój pies, moje oczy”. Film promuje udostępnianie psów przewodników osobom niewidomym.

Link do filmu „Mój pies, moje oczy”: https://youtu.be/5Sa2o_tSL0c

Film zrealizowano z audiodeskrypcją.

Dodaj komentarz