Przejdź do treści

Możliwość rehabilitacji i przekwalifikowania się zawodowego w projekcie PFRON

Plakat promujący projekt  wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy realizują projekt zatytułowany „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Jest to przedsięwzięcie dające osobom o ograniczonej sprawności możliwość przekwalifikowania zawodowego. Osoby biorące w nim udział będą mogły uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt adresowany jest do wszystkich ludzi, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

Program jest również szansą dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji o programie tutaj.

Dodaj komentarz