Przejdź do treści

Naucz się korzystać z systemu iPFRON+

Logo platformy ipfron plus

W dniach od 14 do 15 marca 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do Poznania na szkolenie stacjonarne z obsługi systemu iPFRON+. Fundusz organizuje również zajęcia w innych miastach i formule on-line.

Cel szkoleń to nauka korzystania z nowego narzędzia, jakim jest system iPFRON+. Zajęcia adresowane są do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty są nastawione na przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu iPFRON+.

Marcowe szkolenie odbędzie się w czterogwiazdkowym hotelu Radisson Park Inn przy  ulicy Szyperskiej 22 w Poznaniu. Pierwszego dnia szkolenie odbywać się będzie w godzinach od 10:00  do 18:00, a drugiego dnia w godzinach od 8:00 do 16:00. Fundusz zapewnia osobom biorącym udział w zajęciach zakwaterowanie i wyżywienie na czas warsztatów oraz sprzęt komputerowy.

Uwaga! PFRON nie zapewnia noclegu uczestnikom z miejscowości, w której odbywa się szkolenie. Nie zwracane są również koszty dojazdu.

Osoba zapisana na szkolenie jest zobowiązana stawić się na zajęciach w ustalonym miejscu i czasie. Jeśli natomiast tego nie zrobi i nie załatwi za siebie zastępstwa, zobowiązana jest do zwrotów kosztów szkolenia.

Fundusz apeluje o zgłaszanie się na jedno szkolenie maksymalnie dwóch osób z danego podmiotu wspierającego osoby z niepełnosprawnościami. Każda osoba może uczestniczyć w szkoleniu tylko  raz i może zarejestrować się wyłącznie na jedno wybrane szkolenie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące warsztatów Fundusz udziela za pomocą:

Informacje o szkoleniach w innych miastach i on-line: tutaj.

Dodaj komentarz