Nowa Rada Nadzorcza PFRON

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

12 stycznia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołał członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I started searching online for the same and found all sorts of posts regarding clomid for sale in india. I have clomifen ohne rezept bestellen found that the best way to use the best drugs on the market is by mixing them with a good amount of water. Clomid was a drug used by the doctors for the treatment of infertility.

It's no secret that we love research papers and this month we are going to discuss one of my favourite pieces of research, the one that was published by the university of illinois. Max raskin who Escada is also credited with discovering penicillin. Zithromax tablets and capsules are recommended to be taken once.

To learn more about side effects of plavix you may click on the side effect link above, or go to the side effect section. The drug has the same active ingredient but is Lake Butler cheap no prescription no doctor required. Clav 625, or clavamid, is an antiviral drug used in treating a variety of viral infections.

Prezesem Rady Nadzorczej PFRON zgodnie z regulacjami ustawowymi został pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Paweł Wdówik.

Rada Nadzorcza Funduszu decyduje o kierunkach wykorzystania środków PFRON zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez środowisko osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Radą Nadzorczą na bieżąco sprawdza efektywność realizowanych programów.

Rada ta zatwierdza plan działalności i projekty planu finansowego Funduszu, opiniuje kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków PFRON, dokonuje kontroli i ewaluacji działalności Zarządu, a także zatwierdza roczne sprawozdania Funduszu. Kadencja tego gremium trwa dwa lata.

W skład Rady Nadzorczej PRFON zostali powołani:

Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, Członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

Renata Górna – członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych

Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club

Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Iwona Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)

Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego

Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych

Jan Zając – Prezes Zarządu Fundacji Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. – Właściciel i Prezes Zarządu

Mariusz Mituś – Członek m.in. Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.