Nowe kierunki kształcenia w Owińskach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach ma w planach utworzenie nowych kierunków kształcenia.

W roku 2021 prowadzone są pilotażowe zajęcia na kierunkach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i pracownik pomocniczy gastronomii. Osoby niewidome i słabowidzące uczące się w zawodzie pracownik pomocniczy w hotelarstwie będą wykonywać proste zadania związane z obsługą gościa hotelowego. Podopieczni placówki, którzy ukończą ten kierunek po zakończeniu edukacji będą mogli wykonywać czynności związane z pełną obsługą gościa w obiektach hotelarskich, takich jak na przykład wykonywanie prac porządkowych w pokojach dla gości. Nabędą również umiejętności związane z obsługą recepcji. Pracownicy gastronomiczni są uczeni sporządzania i podawania dań, takich jak sosy, zupy czy surówki. Dotychczas w Ośrodku uczniowie mogli się uczyć tylko trzech zawodów. Po zakończeniu nauki mogli podjąć pracę jako tapicerzy kucharze i plecionkarze.

Więcej informacji o nowych lub istniejących kierunkach nauki w ośrodku w Owińskach można uzyskać pod numerem telefonu 61 812 67 37 lub na stronie internetowej ww.niewidomi.edu.pl.

Artykuł opracowano na podstawie informacji dostępnej tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz