Przejdź do treści

Ogólnopolski program grantowy „Kultura bez Barier” – wyniki

Logo projektu kultura bez barier z liczbowym zapisem kwoty na granty w ramach programu

Ogólnopolski projekt grantowy „Kultura bez Barier” ma na celu poprawę dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kwota na finansowanie grantów w projekcie „Kultura bez barier” to 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej instytucji to 250 000,00 zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki konkursu grantowego w ramach programu. O środki starało się 408 jednostek kultury. Pieniądze na realizację grantów otrzymało 111 podmiotów. Są wśród nich również miejskie jednostki kultury z Poznania.

Centrum Kultury Zamek realizować będzie grant zatytułowany „Kino Otwarte. Dostępne pokazy filmowe”. Estrada Poznańska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  Muza – kino otwarte. Stworzenie ścieżki dostępności projekcji filmowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w Kinie Muza w Poznaniu”. Granty otrzymały również Teatr Nowy imienia Tadeusza Łomnickiego na projekt „Teatr Nowy dostępny dla wszystkich” oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na „Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami„.

Dodaj komentarz