Przejdź do treści

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Przypominamy, że już tylko do 16 listopada 2023 roku potrwa nabór wniosków w ramach Programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatytułowanego „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Podstawowym zadaniem instytucji organizującej Program jest udzielenie pomocy członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia legitymującymi się posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności
  • osobami o ograniczonej sprawności mającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobom posiadającym orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Wsparcie  polega na umożliwieniu rodzicom lub opiekunom osób o ograniczonej sprawności uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formule  opieki wytchnieniowej. Jej celem jest czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą o ograniczonej sprawności, dzięki zapewnieniu czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki tej pomocy, rodzice lub opiekunowie  zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą o ograniczonej  sprawności dysponować będą czasem, w którym będą mogli odpocząć i zregenerować swoje siły. Beneficjenci programu w czasie gdy osoby z niepełnosprawnościami będą pod opieką instytucji realizującej Program będą mogli przeznaczyć na załatwienie niezbędnych spraw życiowych, takich jak na przykład pobyt w szpitalu. Wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej może również służyć ograniczonemu w czasie zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnej w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą  wykonywać swoich obowiązków związanych ze sprawowaniem pieczy.

Kwota, którą na realizację Programu  zabezpieczył Minister Rodziny i Polityki Społecznej to suma w wysokości  190 000 000,00 zł

By wziąć udział w programie gmina lub powiat musi złożyć  wniosek  wraz z załącznikami do tego dokumentu do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Jak wspomniałem nabór wniosków potrwa do dnia 16 listopada 2023 r. Generator Funduszu Solidarnościowego to program webowy, dostępny tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych w nim użytkowników.

Pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z Generatora  należy kierować za pośrednictwem formularza, który znajduje się  w zakładce „pomoc” na stronie, na której dostępna jest aplikacja  lub bezpośrednio pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

Pytania merytoryczne dotyczące Programu odnoszące się  do zapisów dokumentacji konkursowej przedsięwzięcia należy kierować na adres e-mail: sekretariat.bfs@mrips.gov.pl.

Wszystkie wnioski i niezbędne załączniki można pobrać tutaj.

Dodaj komentarz