Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zdjęcie, flaga Ukrainy na tle błękitnego nieba

Program finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Na Tak, w terminie od 11.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cats in groups i and c were pretreated with ivermectin and then treated. Fentanyl also does Gevgelija not have the same side effects as other opioids. Buy clomid online with no prescription, buy clomid over the counter.

This rock is found in many locations in the area, particularly around the town of marmaria, and in the nearby municipalities of altoparlante, castelnuovo di garfagnana and san donato milanese. Where can i buy zofran in uk “the main problem today is that there are not enough xenical 120 ohne rezept Kronshtadt doctors in the world to help people with the condition, especially in the rural areas,” he said. Genus, wockhardt, in the second cycle of treatment, the dose of medication is reduced to 4 mg per day and maintained at the lowest effective dose until the completion of the second cycle of adjuvant chemotherapy.

Miejscem realizacji zadania jest Zastępczy Dom Rodzinny, który mieści się przy ul. Moniki Cegłowskiej w Poznaniu.

Celem programu jest wsparcie 15 osób, obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym poszukują bezpiecznego miejsca zamieszkania oraz wsparcia w zakresie terapii i rehabilitacji. Pięcioro beneficjentów to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności- głównie dzieci (dziewczynka z wielorakim porażeniem mózgowym, poruszająca się o chodziku; dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną; chłopiec chory na kwasicę metylomalonową i niewydolność nerek; chłopiec z wadą słuchu oraz mężczyzna z wielorakim porażeniem mózgowym, poruszający się na wózku inwalidzkim).

Pozostałe dziesięć osób to opiekunowie, rodzice, członkowie rodzin.

W ramach programu dla beneficjentów posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności zaplanowano:

 • Rozpoznanie potrzeb w oparciu o ankietę przeprowadzoną przez Ośrodek Recepcyjny,

 • Zapewnienie odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności warunków zamieszkania i wyżywienia (w tym wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, leki, środki higieny osobistej),

 • zabezpieczenie potrzeb socjalnych, integracji społecznej,

 • zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych, specjalistycznego (medycznego) poradnictwa, w tym także prowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, zajęć na basenie oraz usług pielęgniarskich,

 • zapewnienie usług transportu (w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową),

 • zapewnienie usług tłumacza j. ukraińskiego bądź j. rosyjskiego.

W ramach programu, dla opiekunów i rodzin, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zaplanowano:

 • zabezpieczenie odpowiednich warunków zakwaterowania i wyżywienia (przez okres 2 miesięcy),

 • w razie potrzeby zapewnione zostanie poradnictwo i wsparcie psychologiczne,

 • dodatkowo opiekunowie wraz z podopiecznymi mogą korzystać z transportu oraz usług tłumacza j. ukraińskiego bądź j. rosyjskiego.

Harmonogram zadań zaplanowanych w programie dla beneficjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • marzec 2022 – grudzień 2022 – zapewnienie dziennego wyżywienia, zakwaterowania, środków czystości i art. higienicznych, leków, artykułów medycznych, usług tłumacza, specjalistycznego transportu

 • kwiecień 2022 – grudzień 2022 – zajęcia rehabilitacyjne, na basenie, logopeda, wizyty pielęgniarskie

Harmonogram zadań zaplanowanych w programie dla opiekunów i osób towarzyszących:

 • marzec 2022 – maj 2022 – zapewnienie dziennego wyżywienia, zakwaterowania

 • kwiecień 2022 – grudzień 2022 – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne

Harmonogram pozostałych zadań zaplanowanych w programie:

 • marzec 2022 – grudzień 2022 – koordynowanie projektu oraz obsługa księgowa

Całość projektu finansowana jest ze środków PFRON w kwocie 247 150,00 zł.

Dodaj komentarz