Praca w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek”

Przedszkole Specjalne „Orzeszek”, placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Na Tak zatrudni pedagoga specjalnego.

Pracodawca oferuje:

– pracę w zespole specjalistów,

– doskonalenie wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry,

– pracę w ramach 25 godzin w tygodniu,

– możliwość realizacji awansu zawodowego,

– możliwość dofinansowania szkoleń

Przedszkole Specjalne „Orzeszek” od kandydatów wymaga:

– prowadzenia zajęć indywidualnych z trojgiem dzieci,

– prowadzenia zajęć grupowych z sześciorgiem dzieci,

– opracowywania diagnozy funkcjonalnej i programu pracy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością,

– współpracy z rodzicami,

– wysokiej kultury osobistej, empatii,

– zaangażowania, pracowitości i wykazywania się inicjatywą.

Kontakt:

– tel. 605-500-933

– mail: z.bies@natak.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz