Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – miejsce przyjazne niepełnoprawnym

Zdjęcie Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci eksponuje pamiątki z czasów rodzenia się państwowości na ziemiach polskich i artefakty związane z historią miasta Poznania. Miejsce to jest palcówką podległą Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu. Postanowiłem sprawdzić dostępność Rezerwatu dla osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci to nowoczesny budynek znajdujący się przy ulicy księdza Ignacego Posadzego 3 na poznańskim Ostrowiu Tumskim.  Miejsce to składa się z 3 poziomów, pomiędzy którymi można poruszać się przy pomocy dużej i wygodnej windy. By dostać się do wnętrza budynku nie trzeba pokonywać schodów -wejście jest umiejscowione na poziomie chodnika. Wszystkie informacje oraz niezbędną do zwiedzenia Rezerwatu pomoc można uzyskać w kasie biletowej. Umieszczono ją w holu, tuż przy głównym wejściu. Toaleta w budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. WC znajduje się na parterze, w pobliżu szatni. W toalecie znajduje się przewijak dla niemowląt.

W Rezerwacie odbywają się wystawy stałe i czasowe. Można je oglądać i poruszać się po ekspozycjach bez przeszkód w postaci progów. Przed każdym z eksponatów znajduje się odpowiednia przestrzeń manewrowa by wózkowicze mogli się w niej swobodnie poruszać. Wszystkie przejścia w obrębie Rezerwatu mają szerokość większą niż 90 cm. Prezentowane na wystawach artefakty można obejrzeć z pozycji siedzącej. Z powodu umieszczenia ekranów na stosunkowo dużej wysokości i ich nachylenia  przeczytanie umieszczonych na nich informacji może być trudne. Rezerwat dysponuje mobilnym tabletem, który rekompensuje osobom z niepełnosprawnościami tę niedogodność. O potrzebie skorzystania z tego sprzętu należy poinformować obsługę. Podczas wystaw prezentowane są także liczne filmy. Eksponaty podczas wystaw odbywających się w Muzeum mają bardzo bogate i rozbudowane opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku Rezerwat wyposażono w audioprzewodnik w wersji językowej polskiej i angielskiej. Osoba niewidoma lub niedowidząca może wejść na teren Rezerwatu z psem przewodnikiem. Obiekt jest ukierunkowany na obsługę dzieci.  W jego części plenerowej istnieje możliwość odpoczynku wraz z nimi. Rezerwat jest przystosowany do potrzeb seniorów – na jego terenie dostępne są miejsca do odpoczynku. Niestety Rezerwat nie posiada własnego parkingu. Nie ma więc w jego pobliżu kopert dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieją jednak dogodne możliwości zaparkowania w miejscach znajdujących się w pobliżu budynku. Można podjechać także bezpośrednio pod wejście do muzeum.

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. Podstawą do uzyskania ulgi jest dokument zaświadczający o niepełnosprawności. Przewidziano również  bilety ulgowe dla dzieci.

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Umieszczono go w supernowoczesnym budynku, który spełnia standardy dostępności. Gdybym miał w skali od 1 do 5 ocenić dostępność Rezerwatu była by to 4 z bardzo dużym plusem. Ocenę obniżyłem ze względu na to, że ekrany informacyjne umieszczono na zbyt dużej wysokości.

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci punkt informacyjny pełniący funkcję kasy

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci- eksponaty na wystawie stałej

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – wnętrze w którym prezentowana jest wystawa stała

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci- fragment ekspozycji stałej

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – fragment muru Jana Lubrańskiego

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – wystawa plenerowa na tuż obok rezerwatu z makietą dawnego Poznania

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz